Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 16:05:20

Poprawka 73

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0