Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 16:04:10

Poprawka 66

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1