Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 15:35:59

Poprawka 1

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2