Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 16:01:02

Poprawka 57

Za: 99 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0