Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 15:57:38

Poprawka 50

Za: 46 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1