Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 15:57:06

Poprawka 49

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1