Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Dnia 16-04-2020 godz. 15:26:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 93 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4