Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 15:55:43

Poprawka 45

Za: 97 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1