Narzędzia:

Dnia 16-04-2020 godz. 12:35:13

Za: 57 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 10