Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 15:41:53

Poprawka 13

Za: 97 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0