Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 15:40:49

Poprawka 9, 11

Za: 53 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 43 Nie głosowało: 0