Narzędzia:

Dnia 15-04-2020 godz. 16:23:22

Za: 67 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 7