Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Dnia 31-03-2020 godz. 03:19:02

Poprawka 1

Za: 75 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24