Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Dnia 31-03-2020 godz. 03:18:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 19 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24