Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dnia 31-03-2020 godz. 03:16:21

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 24