Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dnia 31-03-2020 godz. 03:15:11

Poprawka 10

Za: 46 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24