Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dnia 31-03-2020 godz. 03:14:42

Poprawka 9

Za: 45 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24