Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dnia 31-03-2020 godz. 03:14:05

Poprawka 8

Za: 75 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24