Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dnia 31-03-2020 godz. 03:13:42

Poprawka 7, 12

Za: 9 Przeciw: 67 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24