Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dnia 31-03-2020 godz. 03:11:41

Poprawka 3

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24