Narzędzia:

Dnia 31-03-2020 godz. 02:31:42

Za: 34 Przeciw: 18 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 25