Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Dnia 31-03-2020 godz. 03:20:05

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24