Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Dnia 31-03-2020 godz. 03:19:33

Poprawka 2

Za: 3 Przeciw: 71 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25