Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-03-2020 godz. 17:00:49

Poprawka 1, 10

Za: 46 Przeciw: 35 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18