Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Dnia 13-03-2020 godz. 16:57:28

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 45 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16