Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego

Dnia 13-03-2020 godz. 17:09:05

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17