Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Dnia 13-03-2020 godz. 17:07:58

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 47 Przeciw: 36 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17