Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-03-2020 godz. 17:04:45

Poprawka 15

Za: 78 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18