Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-03-2020 godz. 17:02:36

Poprawka 8

Za: 46 Przeciw: 36 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18