Narzędzia:

Dnia 12-03-2020 godz. 16:32:43

Za: 45 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 55