Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego

Dnia 12-03-2020 godz. 15:29:32

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17