Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 06-03-2020 godz. 17:09:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 17