Narzędzia:

Dnia 25-02-2020 godz. 15:13:08

Za: 52 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8