Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 22:23:03

Poprawka 10

Za: 52 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 4