Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 22:22:23

Poprawka 8, 9, 11

Za: 56 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4