Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 22:21:43

Poprawka 5

Za: 53 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4