Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 22:20:40

Poprawka 2, 4, 6, 7, 12-14, 16, 17, 19, 21-31

Za: 0 Przeciw: 94 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4