Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 22:19:05

Poprawka 1

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3