Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Dnia 06-02-2020 godz. 21:10:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 0 Przeciw: 97 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3