Narzędzia:

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Dnia 06-02-2020 godz. 22:11:57

Poprawka 6

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3