Narzędzia:

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Dnia 06-02-2020 godz. 22:10:58

Poprawka 3

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3