Narzędzia:

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Dnia 06-02-2020 godz. 22:10:31

Poprawka 1, 2, 10

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4