Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dnia 06-02-2020 godz. 22:07:28

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3