Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dnia 06-02-2020 godz. 22:04:40

Poprawka 9

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4