Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dnia 06-02-2020 godz. 22:03:45

Poprawka 7

Za: 52 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6