Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dnia 06-02-2020 godz. 22:02:34

Poprawka 5

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5