Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dnia 06-02-2020 godz. 22:01:41

Poprawka 3

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5