Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dnia 06-02-2020 godz. 22:01:06

Poprawka 2

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5