Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dnia 06-02-2020 godz. 21:59:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 45 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3