Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-02-2020 godz. 21:56:13

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4